Atlanta

Ankomst

Ritz Carlton

Ritz Carlton

Sådan bor de rige

0

1

2

3

Solen nydes

Kaffen nydes på balkonen

Ray og Bill

Drinks før middag

4

5

6

7

Teamet

Hul 18

John og Bill med koner

Gåselever

8

9

10

11

Connie fik den første fisk den dag

På fisketur

Frokost

Connie i sin lille golf-mobil

12

13

14

15

Golf kan da ikke være så svært?

Afdansningsbal

Fortjenstmedaljen

16

17

18